อยากให้ทุกคน ช่วยกัน เขียน How-to หรือ Knowledge sharing หรือ แชร์ประสบการณ์ ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันใน ODDS Team
โดยที่ ไม่นำ ข้อมูลของ Sponsor (ลูกค้า) แต่ละเจ้ามาใส่ปะปนกันค่ะ

ควรจะเก็บข้อมูลแยก Category กัน เพื่อความสบายใจของลูกค้า
เช่น Gitlab
Odds ใช้ร่วมกันทั้งหมด เราเก็บใน ODDS Team Category
แต่

VPN ของ Yodo ที่เราใช้รวมกันใน Yodo Team รายละเอียดจะอยู่ใน Category Yodo
แต่รายละเอียดย่อยของแต่ละโปรเจ็ค ต้องดูตามบริบทอีกทีเช่น
ลูกค้าของลูกค้า DeNA มีโปรเจ็ค Quit Smoking. ทีม QS ไม่จำเป็นต้องเห็น Infrastructure ของ ทีม HRMos Map
ในขณะที่ DeNA -Quit Smoking กับ DeNA - Prevent Dementia อาจจะ Share Infratstructure กัน เพราะใช้มาตรฐานเดียวกันค่ะ